Villkor och avtal

Order

Det är köparens skyldighet att kontrollera så Ordern stämmer.  Annullering/ändring av order skall meddelas minst 20 dagar innan bestämd leveransvecka.

Frakt

Fritid & Hem AB ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget. Det ingår inte lossning till alla byggnader. Kund ansvarar för att lossning sker när lastbilen anländer. Avisering ingår alltid. Om kund ej kan lossa när lastbilen anländer, står denne för eventuella kostnader för extra utkörning. Till de byggnader som det ingår lossning, sker detta på lastbilens bak-gavel med pall-lyft. Frakt ingår i hela Sveriges fastland så långt det är framkomlig väg med lastbil.

Reklamation

Eventuell reklamation skall lämnas till Fritid & Hem AB inom 10 dagar från byggnadens ankomst. Vid dessa fall avsäger sig Fritid & Hem AB alla kostnader som kan uppkomma, såsom väntetids-kostnad för arbetskraft som kund anlitat.

Om kund/hantverkare frångår medföljande monteringsanvisning, kan Fritid & Hem AB ej hållas ansvarig för detta. Ring gärna om frågor uppstår.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!